کاریز سبز

مدیریت: آقای احمدی  آدرس: نبش وکیل آباد۲۳ تلفن:  ۳۶۰۸۴۳۵۱

اکسیر حیات

مدیریت: آقای سعید صانعی  آدرس: بین ابوذر غفاری ۱۵ و چهارراه بعثت  تلفن: ۳۸۴۷۹۹۷۳

پایگاه تندرستی

مدیریت: آقای خوشحال آدرس: خیابان دانشگاه – نبش دانشگاه ۱۶ تلفن: ۳۲۲۱۰۲۵۱

ارگانیک سرای کیمیا

مدیریت: آقای هاشمیان آدرس: پیروزی ۳ – رودکی ۸ – فاز تجاری – پلاک۴۴ تلفن: ۳۸۷۸۱۹۱۰

ارگانیک اطلس

مدیریت:آقای امینی یزدی- آدرس: حاشیه بلوار جلال آل احمد-بین جلال ۲ و ۴ – جنب افراگشت-تلفن۳۶۰۹۷۰۴۴

فروشگاه مرکزی رویای سلامت

مدیریت: آقای عسکرزاده- آدرس: بین آبکوه ۷ و ۹ – پلاک ۲۸۱ تلفن ۳۷۲۶۵۷۶۲

شعبه ۱ رویای سلامت

  • مدیریت: آقای عسکرزاده  آدرس:بلوار پیروزی ۱۲ – نرسیده به چهارراه خاقانی- جنب درمانگاه دیابت  تلفن:  ۳۸۷۶۵۵۱۰

شعبه ۲ رویای سلامت

مدیریت: آقای عسگرزاده  آدرس: انتهای خیابان فدائیان اسلام- فروشگاه مرکزی اتکاء تلفن: ۰۹۱۲۰۲۷۱۴۷۳

شعبه ۳ رویای سلامت

مدیریت: آقای عسگرزاده  آدرس: حرم مطهر رضوی باب الجواد جنب غرفه چادر و حجاب- فروشگاه نان قدس  تلفن: ۰۹۱۲۰۷۱۴۷۳

شعبه ۴ رویای سلامت

مدیریت: آقای عسکرزاده آدرس: میدان جانباز طبقه منهای یک پاژ جنب هایپرمی تلفن:  ۳۷۰۵۶۹۹۴

شعبه ۵ رویای سلامت

مدیریت: آقای عسکرزاده  آدرس: بلوار وکیل آباد – بین وکیل آباد ۶۱ و ۶۳ – طلائیه سپاه -طبقه منهای یک  تلفن: ۰۹۱۲۰۲۷۱۴۷۳