سومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

محورها و موضوعات «سومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران» به شرح زیر است. پژوهشگران می‌توانند با مطالعه محورهای زیر، نسبت به ارسال آخرین دستاوردهای تحقیقاتی و پژوهشی خود در راستای محورهای یادشده، اقدام نمایند:
۱٫ مدیریت پایدار منابع تولید (آب، خاک، انرژی، بذر و نیروی انسانی)
۲٫ جنبه های اگرواکولوژیکی تولیدات کشاورزی (زراعی، باغی، دامی و آبزی پروری
۳٫ کشاورزی ارگانیک
۴٫ مدیریت اکولوژیکی آفات، بیماریها و علفهای هرز
۵٫ ابعاد اجتماعی، اقتصادی و نهادی در کشاورزی اکولوژیک
۶٫ آموزش، ترویج و فرهنگ در کشاورزی اکولوژیک
۷٫ رویکردهای نوین و فناوریهای پیشرفته در کشاورزی اکولوژیک
۸٫ تنوع زیستی کشاورزی و خدمات اکوسیستمی
۹٫ تجزیه و تحلیل، مدل سازی و طراحی اگرواکوسیستم‌ها
۱۰٫ تغییر اقلیم و کشاورزی

سومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
Website: http://agroecologycongress.ir

Telegram: https://t.me/ISSAE

غرفه انجمن ارگانیک، در هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی Ifood

منتظر حضورتان در غرفه انجمن ارگانیک، در هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی Ifood مشهد هستیم.
زمان برگزاری: ۲ الی ۵ شهریور ۹۶
مکان : سالن ابوسعید و مولوی – شماره ۳۳

صلاحیه کارگاه آموزشی تولید محصولات دام و طیور ارگانیک به مکان :سالن C نمایشگاه بین المللی زمان :ساعت ۱۹ -۱۷ تغییر یافت.

صلاحیه کارگاه آموزشی تولید محصولات دام و طیور ارگانیک
مکان :سالن C نمایشگاه بین المللی
زمان :ساعت ۱۹ -۱۷ تغییر یافت.

بزودی-برگزاری جلسه دوم سمینار آموزشی ارگانیک

برای ثبت نام و آگاهی از زمان شروع جلسه دوم ، سایر اعضاء محترمی که نتوانستند در جلسه اول حضور به هم رسانند، تماس حاصل نمایند.

تلفن تماس: ۰۵۱۳۸۸۴۲۰۳۱ داخلی ۲۷