نمایشگاه عرضه مستقیم محصولات ارگانیک-۳الی۷اسفند-نمایشگاه بین المللی

Poster 3

چهارم دسامبر برابر با ۱۳ آذرماه روز جهانی بدون سم

سومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

محورها و موضوعات «سومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران» به شرح زیر است. پژوهشگران می‌توانند با مطالعه محورهای زیر، نسبت به ارسال آخرین دستاوردهای تحقیقاتی و پژوهشی خود در راستای محورهای یادشده، اقدام نمایند:
۱٫ مدیریت پایدار منابع تولید (آب، خاک، انرژی، بذر و نیروی انسانی)
۲٫ جنبه های اگرواکولوژیکی تولیدات کشاورزی (زراعی، باغی، دامی و آبزی پروری
۳٫ کشاورزی ارگانیک
۴٫ مدیریت اکولوژیکی آفات، بیماریها و علفهای هرز
۵٫ ابعاد اجتماعی، اقتصادی و نهادی در کشاورزی اکولوژیک
۶٫ آموزش، ترویج و فرهنگ در کشاورزی اکولوژیک
۷٫ رویکردهای نوین و فناوریهای پیشرفته در کشاورزی اکولوژیک
۸٫ تنوع زیستی کشاورزی و خدمات اکوسیستمی
۹٫ تجزیه و تحلیل، مدل سازی و طراحی اگرواکوسیستم‌ها
۱۰٫ تغییر اقلیم و کشاورزی

سومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
Website: http://agroecologycongress.ir

Telegram: https://t.me/ISSAE

اولین نمایشگاه اختصاصی برندهای برتر صنعت غذا،شیرینی و خوراکی ها۲۲آذر۹۶

photo_2017-08-14_09-58-13

غرفه انجمن ارگانیک، در هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی Ifood

منتظر حضورتان در غرفه انجمن ارگانیک، در هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی Ifood مشهد هستیم.
زمان برگزاری: ۲ الی ۵ شهریور ۹۶
مکان : سالن ابوسعید و مولوی – شماره ۳۳

صلاحیه کارگاه آموزشی تولید محصولات دام و طیور ارگانیک به مکان :سالن C نمایشگاه بین المللی زمان :ساعت ۱۹ -۱۷ تغییر یافت.

صلاحیه کارگاه آموزشی تولید محصولات دام و طیور ارگانیک
مکان :سالن C نمایشگاه بین المللی
زمان :ساعت ۱۹ -۱۷ تغییر یافت.

خبر ویژه:کارگاه آموزشی ارگانیک جمعه ۲۷ مرداد ۹۶ ساعت ۱۹

photo_2017-08-16_08-26-50

۲۲مرداد روز ملی تشکل ها و مشارکت های اجتماعی