ثبت نام یازدهمین جشنواره ارگانیک تهران

انجمن ارگانیک ایران و سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران یازدهمین جشنواره هفته ارگانیک تهران را در راستای توسعه و ترویج فرهنگ تولید، مصرف و صادرات محصولات ارگانیک از تاریخ ۲۲ لغایت ۳۰ آذر ۱۳۹۷ در محل بوستان گفتگو ی تهران برگزار می نماید. برای ورود به فرم ثبت نام کلیک نمائید.

* حداکثر مهلت ثبت نام ۹۷/۹/۱۴

کارگاه آموزشی پرورش طیور ارگانیک ۲۰ شهریور ۱۳۹۷

انجمن ارگانیک ایران با همکاری دانشگاه شهید بهشتی و تربیت مدرس برگزار میکند :

🔹کارگاه آموزشی پرورش طیور ارگانیک
زمان : ۲۰ شهریور ۱۳۹۷
مکان : دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
با توجه به محدود بودن ظرفیت کارگاه، اولویت با افرادی است که زودتر ثبت نام می کنند .

سومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

محورها و موضوعات «سومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران» به شرح زیر است. پژوهشگران می‌توانند با مطالعه محورهای زیر، نسبت به ارسال آخرین دستاوردهای تحقیقاتی و پژوهشی خود در راستای محورهای یادشده، اقدام نمایند:
۱٫ مدیریت پایدار منابع تولید (آب، خاک، انرژی، بذر و نیروی انسانی)
۲٫ جنبه های اگرواکولوژیکی تولیدات کشاورزی (زراعی، باغی، دامی و آبزی پروری
۳٫ کشاورزی ارگانیک
۴٫ مدیریت اکولوژیکی آفات، بیماریها و علفهای هرز
۵٫ ابعاد اجتماعی، اقتصادی و نهادی در کشاورزی اکولوژیک
۶٫ آموزش، ترویج و فرهنگ در کشاورزی اکولوژیک
۷٫ رویکردهای نوین و فناوریهای پیشرفته در کشاورزی اکولوژیک
۸٫ تنوع زیستی کشاورزی و خدمات اکوسیستمی
۹٫ تجزیه و تحلیل، مدل سازی و طراحی اگرواکوسیستم‌ها
۱۰٫ تغییر اقلیم و کشاورزی

سومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
Website: http://agroecologycongress.ir

Telegram: https://t.me/ISSAE