مطالب توسط مدیر سایت

۱۵ خرداد (۵ ژوئن) روز جهانی محیط زیست

روز جهانی محیط زیست گرامی باد کشاورزی و صنعت ارگانیک دوستدار محیط زیست امروز روز جهانی محیط زیست با کاشت و نگهداری حتی یک گلدان زیبا در منزل،به استقبال طراوت و شادابی میشتابیم. . هر سال روز ۱۵ خرداد (۵ ژوئن) در سراسر جهان با عنوان روز جهانی محیط زیست گرامی داشته می‌شود. تاریخچه روز […]

وبسایت رسمی وزارت کشاورزی امریکا جهت دسترسی به قوانین و استاندارد های ارگانیک

جهت ورود به وبسایت رسمی وزارت کشاورزی امریکا جهت دسترسی به قوانین ارگانیک کلیک کنید (کلیک) جهت ورود به وبسایت رسمی وزارت کشاورزی امریکا جهت دسترسی به استانداردهای ارگانیک کلیک کنید (کلیک)

گسترش همکاری های کمیسیون کشاورزی و آب با انجمن ارگانیک ایران شعبه خراسان رضوی

در نخستین جلسه کمیسیون کشاورزی و آب در سال ۱۳۹۶مطرح شد: گسترش همکاری های کمیسیون کشاورزی و آب با انجمن ارگانیک ایران شعبه خراسان رضوی در سال جدید در “راستای توسعه تولید محصولات سالم و ارگانیک و رواج فرهنگ آن بین کشاورزان”       در نخستین جلسه کمیسیون کشاورزی و آب در سال ۱۳۹۶ […]