برچسب یک محصول ارگانیک در ایران باید چه مشخصاتی داشته باشد؟

  • مطابق با استاندارد تولید، فرآوری، برچسب گذاری و بازاریابی محصولات ارگانیک (استاندارد شماره ۱۱۰۰۰) که در سال ۱۳۸۷ به تصویب کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده‌های کشاورزی قرار گرفته است، بر روی برچسب محصول می‌بایست موارد زیر بطور مشخص درج شده باشند:
  • ۱. نام محصول
  • ۲. روش تولید کشاورزی محصول
  • ۳. نام و یا شناسه‌ی بازرسی رسمی یا سازمان گواهی کننده
  • محصولات ارگانیک معتبر که گواهی دریافت کرده باشند، لوگوی مخصوص استاندارد اخذ شده را دارند. تایید بازرسی‌ها برای محصولات ارگانیک مدارک و مستندات خاصی را می‌طلبد که مدعیان محصولات ارگانیک باید آن مستندات را داشته باشند.

آشنایی کوتاه با مفهوم ارگانیک

  • محصول ارگانیک، محصولی است که در کشت و پرورش و فرآوری آن از هیچگونه ماده شیمیایی نظیر کود، سم، مواد نگهدارنده و …استفاده نمی شود.
  • برای کشت محصول ارگانیک، در طول چند سال (بسته به شرایط زمین و نحوه کشت آن در سالهای گذشته)، زمین تحت نظر گرفته و کنترل می شود، تا از هر گونه ماده شیمیایی پاک شود. در طول مدت کنترل زمین، به محصولی که از آن برداشت می شود،محصول در حال گذار به ارگانیک گفته می شود.
  • در کشاورزی ارگانیک، خاک به عنوان سیستم زنده در نظر گرفته می شود و حیات موجودات درون خاک حفظ می شود. کشاورزی ارگانیک پایدار بوده و باعث حفظ منابع زمین برای نسلهای آینده می شود.
  • توجه:تشخیص محصول ارگانیک، تنها در صلاحیت سازمانهای گواهی دهنده معتبر (مثل USDA ، انجمن خاک انگلستان، ECOCERT و …) بوده و براساس بازرسیها، آزمایشات و تایید این سازمانها صورت می گیرد.

شرکتهای بازرسی ایرانی مورد تایید مرکز ملی تایید صلاحیت برای فرآیند تولید تا عرضه محصولات کشاورزی ارگانیک

۱٫ بیوسان گواه

۲٫ پارس گواه گستر

۳٫ تلاشگران ارتقاء کیفیت تاک

۴٫ گواه سبز فردوس

۵٫ سرس پارسی

در دنیا ۵۳۰ شرکت بازرسی وجود دارد که برای بازرسی فرآیند محصولات ارگانیک بر اساس استانداردهای ملی کشورها و یا بر اساس استانداردهای بین‌المللی صلاحیت دارند.

تعدادی از استانداردهای بین‌المللی محصولات ارگانیک عبارتند از:

۱. انگلستان: انجمن خاک انگلستان (SOIL ASSOCIATION ORGANIC STANDARD)

۲. انگلستان: استاندارد DEFRA

۳. استرالیا: استاندارد ارگانیک NASSA

۴. اتحادیه اروپا: استاندارد EU- ECO

۵. هندوستان: استاندارد NPOP

۶. ایالات متحده: استاندارد NOP

۷. کانادا: استاندارد COR