نمایشگاه محصولات ارگانیک انار – ۱۱الی۲۰آبان-ساعت ۹صبح الی۲۱

مشهد- پارک ملت- ضلع غربی ورودی شهربازی

۱۱ الی ۲۰ آبان ۹۸

ساعت ۹ صبح الی ۲۱