«محصولات ارگانیک و نقش آن در تغذیه سالم»

  • نشست هم اندیشی «محصولات ارگانیک و نقش آن در تغذیه سالم» با مشارکت انجمن ارگانیک آیران شعبه خراسان رضوی و حامیان سلامت اسلوفود خورش باشی نهم دی ماه ۱۳۹۵

سخنرانان :

جناب دکترنوفرستی متخصص بیماری های سرطان و پزشک متخصص بیمارستان امید  جناب مهندس میر حسینی عضو هیت مدیره انجمن ارگانیک ایران شعبه خراسان رضوی و کارشناس جهاد کشاورزی که  با موضوع آشنایی با مفاهیم محصولات طبیعی ،سالم و ارگانیک

جناب مهندس شکری کارشناس جهاد کشاورزی استان که موضوع سخنرانی ایشان در خصوص ظرفیت های تولید محصولات ارگانیک در استان خراسان رضوی بود  آخرین سخنران این نشست هم اندیشی جناب رهنما مدیر عامل شرکت حامیان سلامت اسلوفود خورش باشی با آشنایی با مفاهیم و مبانی رابطه بین  اسلوفود با غذای سالم بودند اسلوفود خورش باشی با تشکیل چنین نشست های علمی و صمیمانه در جهت تحقق فرهنگ تغذیه سالم و سبک زندگی سالم گام بر می دارد .اسلوفودی باشید

9 پاسخ

دیدگاه ها غیر فعال است.