عواقب مخرب زیست محیطی بکارگیری علف‌کش‌ها، سموم و کودهای شیمیایی در کشاورزی

عواقب مخرب زیست محیطی بکارگیری علف‌کش‌ها، سموم و کودهای شیمیایی در کشاورزی:

* کودهای شیمیایی و سموم و علف کش‌ها به راحتی از خاک شسته شده و باعث آلودگی رودخانه‌ها، دریاچه‌ها و آب‌های زیرزمینی می‌گردند.

* استفاده طولانی مدت از کودهای شیمیایی باعث اضمحلال مواد آلی خاک شده، و آن را در مقابل فرسایش بادی و آبی آسیب پذیر می‌کند.

* حشره‌کش‌ها می‌توانند به مدت طولانی در خاک باقی مانده و در زنجیره غذایی وارد شده و بسیاری از مشکلات را برای بدن انسان و حیوان به همراه بیاورند.

* مواد شیمیایی می‌توانند به میکروارگانیزم های خاک آسیب برسانند و موجب تضعیف ساختار خاک، هوازدگی و کاهش مواد غذایی در دسترس خاک گردند.

* آفات در مقابل سموم مقاوم خواهند شد و از تعداد دشمنان طبیعی آنها، به دلیل تخریب زیست‌گاه‌های آنها کاسته می‌شود.

سازمان ملل استفاده از سموم را باعث ناامنی غذایی می داند. از نظر سازمان  ملل تولید محصول بیشتر با کمک نهاده های شیمیایی سبب بهبود دسترسی مردم به غذا نشده است و در کنار گرسنگی ، سلامتی مردم دنیا با سموم شیمیایی و کودها دچار مشکل شده است.

5 پاسخ

دیدگاه ها غیر فعال است.