بزودی-برگزاری جلسه دوم سمینار آموزشی ارگانیک

برای ثبت نام و آگاهی از زمان شروع جلسه دوم ، سایر اعضاء محترمی که نتوانستند در جلسه اول حضور به هم رسانند، تماس حاصل نمایند.

تلفن تماس: ۰۵۱۳۸۸۴۲۰۳۱ داخلی ۲۷

5 پاسخ

دیدگاه ها غیر فعال است.